Elementy sprężyste

– Sprężyny z taśm i blach sprężynowych, z możliwym obciążeniem momentem skrętny, talerzowe, inne elementy wg. wymagań klienta,

– stale węglowe, nierdzewne, brąz

– kontrola jakości wsadu (badania metalograficzne i składu chemicznego) oraz wyrobu gotowego (badania charakterystyki sprężyny, sprawdzanie tolerancji wymiarowej, kontrolny system wizyjny