Reprezentacja i organizacja imprez wystawienniczych

Świadczymy kompleksowe usługi związane z organizacją stoisk wystawienniczych na branżowych targach krajowych i zagranicznych. Zakres oferty obejmuje wybór odpowiedniej imprezy wystawienniczej, przygotowanie projektu stoiska, budowę stoiska w oparciu o własne możliwości bądź przy współudziale firmy zewnętrznej, przygotowanie materiałów wystawienniczych, wpisu do  katalogu, wydruk ulotek, plakatów i organizacja spotkań. Prowadzimy doradztwo w zakresie marketingu i oraz strategii wejścia na rynek.