Części toczone na automatach tokarskich

– produkcja na automatach tokarskich drobnych i precyzyjnych detali o średnicy od 2 do 45mm,

– produkcja wzorów i wielkoseryjna,

– zaawansowane narzędzia pomiarowe: pomiary geometryczne, wysokościomierz, twardościomierze, pomiarowe systemy wizyjne,

– obróbka powierzchniowa: obróbki wibrościerne, kuleczkowanie, fosforanowanie, anodowanie, chromowanie