Części frezowane

– produkcja z metali żelaznych, nieżelaznych, stali nierdzewnych i tworzyw sztucznych

– wysokowydajne 4 i 5 osiowe centra frezerskie z magazynem narzędzi,

– system paletowy optymalizujący czasy operacji,

– produkcja wzorów i seryjna,

– zaawansowane narzędzia pomiarowe: pomiary geometryczne, wysokościomierz, twardościomierze, pomiarowe systemy wizyjne,

– obróbka powierzchniowa: obróbki wibrościerne, kuleczkowanie, fosforanowanie, anodowanie, chromowanie